Rosalie Of Tammany

memoriamfotorosa

5 november 2003 – 21 oktober 2004 /
November 5ht, 2003 – October 21th, 2004
Blue Silver Tortie / White

Met heel veel verdriet hebben wij Rosalie op de leeftijd van 11 maanden in moeten laten slapen omdat er een groot tumor in haar hersenen was geconstateerd.

Rosalie was only 11 months old when she passed away.
She has a big malignant tumour in her brains.

******

Coonflakes Nickle and Dime

memoriamfotonickle

Geboren en overleden op 3 mei 2006
Borned and dies at May 3th. 2006
Silver Tabby

Zij heeft hard gevochten voor haar leven maar het mocht helaas niet zo zijn.

She was a fighter, but couldn’t win.

*****

Coonflakes Quicksilver

memoriamquicksilver

 3 mei 2006 – 10 mei 2006 / May 3th, 2006 – May 10th, 2006

Helaas hebben wij niet lang mogen genieten van Quicksilver.
Zij is slechts 1 week oud geworden.

Suddenly we haven’t enjoyed Quicksilver for a long time.
She was just one week old.

*****

Stolzensee’s Day Dream

memoriamdaydream

 26 maart 2009 – 8 januari 2011 / March 26th, 209 – January 8th, 2011

Day Dream is vanuit het niets overleden aan de gevolgen van een baarmoederontsteking.

Day Dream died suddenly after she became a mom of one kitten.

memoriamstar

De Regenboog Brug

Er is een plaats in de hemel die Rainbow Bridge heet.
Als een dier, dat een hele sterke binding heeft met iemand hier,overlijdt,
gaat dit huisdier naar Rainbow Bridge.

Daar zijn graslanden en heuvels voor al onze speciale vrienden zodat ze kunnen rennen en samen kunnen spelen.
Er is genoeg eten, water en zonneschijn en onze vrienden zijn er warm en comfortabel.

Alle zieke en oude dieren worden hersteld in gezondheid en kracht;
die gewond of verminkt waren, worden weer ongeschonden en sterk,
precies zoals wij ze ons herinneren in onze dromen.

De dieren zijn gelukkig en tevreden, maar er is één klein ding:
ze missen allemaal een speciaal iemand, iemand die achtergelaten is.

Ze rennen en spelen samen, maar er komt een dag waarop er één plotseling stopt en de verte in kijkt.
Zijn heldere ogen staan strak; zijn lichaam begint verlangend te trillen.

Opeens breekt hij uit de groep, vliegt over het gras, sneller en sneller.
Je bent gezien, en wanneer jij en je speciale vriend elkaar eindelijk treffen, houdt je hem stevig vast in jullie vreugdevolle weerzien, om
nooit meer gescheiden te worden.

De vrolijke kussen regenen op je gezicht; je handen aaien de liefdevolle kop,  en je kijkt weer in die vertrouwde ogen, zo lang al weg uit je leven, maar altijd aanwezig in je hart.

Dan kruis je Rainbow Bridge, samen.

Auteur onbekend

*****

memoriamdove

The Rainbow Bridge

Just this side of heaven is a place called the Rainbow Bridge. When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to the Rainbow Bridge.
There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.

All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor; those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent; his eager body begins to quiver. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross the Rainbow Bridge together…..

Author Unknown

© Art by Jim Warren