Geschiedenis en herkomst van het ras

Over het verre verleden van de Maine Coon is weinig bekend. Onder zijn vermoedelijke voorouders bevinden zich Engelse katten die met de kolonisten meekwamen en langharige Russische of Scandinavische katten op schepen in de havens van Maine. Een dichte vacht en de juiste afmeting om op hazen te kunnen jagen waren gunstig in het ruwe klimaat van Nieuw-Engeland. De ‘eerste’ Maine was de zwart met witte Kapitein Jenks van de Horse Mariniers, die opviel op shows van 1861 in Boston en New York in het begin van de groeiende populariteit van dit ras. Rond de eeuwwisseling moest de Maine een deel van zijn terrein prijsgeven aan de Pers met zijn weelderige vacht. Het ras overleefde omdat de boeren wel iets zagen in hun uitmuntende jachtvermogen. In de jaren ’50 kreeg men weer oog voor het ras dat zich in de jaren ’80 sterk uitbreidde en nu tot een van de toprassen ter wereld behoort.

Uiterlijke Kenmerken

Lichaam

De Maine Coon is het grootste gedomesticeerde kattenras dat we kennen. Het gespierde lichaam is langer dan hoog, met een brede borst. De gespierde poten zijn gemiddeld van lengte, met zware botten, en de grote, ronde voeten vertonen kleine haarpluimpjes tussen de tenen. Typerend voor de Maine Coon is verder de lange staart, die teruggelegd over de rug minimaal tot aan de nek moet reiken.
Kop
De kop heeft een gemiddelde breedte en hoge jukbeenderen. De stevige kin vormt een rechte lijn met de neus en bovenlip. De oren zijn groot en breed aan de basis. Ze zijn hoog op de kop, wijd uit elkaar geplaatst, en ze lopen puntig toe. Typerend zijn de oorpluimen die vanuit de binnenkant van het oor naar buiten toe krullen. De lynxpluimpjes zijn erg gewenst. De grote ogen zijn licht ovaal en staan enigszins schuin in de kop.

Vacht

De Maine Coon heeft een dichte, halflangharige vacht die op de buik, de flanken en de staart duidelijk langer is. Een kraag is gewenst. De kittens zijn al op jonge leeftijd als halflangharig te herkennen, maar hebben nog lang niet zo’n weelderige vacht als hun ouders. Pas op een leeftijd van anderhalf tot twee jaar is de vacht bij dit ras tot volle wasdom gekomen, maar soms kan het ook wat langer duren.

Kleuren

De Maine Coon komt alleen voor in de zogenaamde ‘natuurlijke’ kleuren, zoals deze ook bij gewone huiskatten voorkomen. Er zijn dan ook veel verschillende kleuren en vachttekeningen mogelijk, zoals zwart, blauw, rood en creme, al dan niet met witte aftekeningen, een tabbytekening of een zilverwitte ondervacht.

Karakter

Maine Coons zijn ongecompliceerde, vriendelijke en goedgehumeurde katten. Over het algemeen gaan ze goed om met andere katten. Ten opzichte van mensen en kinderen zijn Maine Coons uiterst vriendelijk. Dankzij hun grote aanpassingsvermogen voelen ze zich zowel op het platteland als op een bovenwoning in de stad thuis. Maine Coons zijn als jonge kittens erg speels en nieuwsgierig; ze blijven dit doorgaans ook als ze volwassen zijn. Omdat ze graag klimmen en klauteren is de aanschaf van een flinke kattenkrabpaal een goede investering. De Maine Coon wil niet alleen graag spelen en ravotten, maar kan op zijn tijd ook een heel rustige en zelfs luie kat zijn die het heerlijk vindt ’s avonds op schoot te liggen. De meeste worden graag geaaid en geknuffeld en zullen een wekelijkse borstelbeurt als een aangename afwisseling beschouwen. Een typisch en apart kenmerk van de Maine Coon is zijn gezellig tsjirpende geluidje, waarmee hij zijn mensen- of kattenvrienden begroet.

Bijzonderheden

De Maine Coon ontwikkelt zich langzaam en is pas op een leeftijd van ongeveer drie jaar of ouder volledig uitgegroeid. Net als bij veel andere kattenrassen worden de katers groter en forser dan de poezen. Katers kunnen zo’n 7 kilo of meer wegen en poezen worden tussen de 4 en 6 kilo zwaar.
History of the Maine Coon
There are many myths as to the origin of the Maine Coon. Some believed that a mating between a Racoon and a Domestic cat produced what we have today, in truth the are one of the oldest breeds of North America and generally thought to be native to the state of Maine, prbably as a result of a mating between domestic and overseas longhairs.

Description

The important features of the Maine Coon are the head and body, the texture and shag of the coat. The heas is slightly longer than it is wide with high cheekbones and ears that are large, wide at the base and moderately pointed. Lynx tips on the top of the ears and good ear furnishings are desirable. The body should be medioum to long with a broad chest. The tail should be at least as long as the body tapering to the end.

Characteristics

The breeders endeavor to preserve the natural rugged look of these cats, as each Maine Coon should look like it can still hold its own in the wild. Their coats show the harsh climate that they have come from. Its glossy with a rugged look to it, longer on the rough, stomach and britches and shorter on the back and neck. The coat falls smoothly and shouldn’t be fluffy. The tail is what sets these cats apart, its bushy and long! Their ears are heavily furred and their feet have tufted feet which serves as snow shoes in their native land. The facial features are feral, long square muzzles and tall ears often with lynx tips. The males can weigh between 12 and 20 pounds and the females from around 8 to 13 pounds. Maine Coons do not reach maturity until about 4 years of age. Even their voices set them apart from other cats, as they chirp and trill for almost any reason. The are also very playful, even as adults they can’t resest to join in the fun of a games!

Temperament

Maine Coons love the company of people but at the same time they are not overly-dependant. They do tend to follow their owners around investigating everything that you do it detail! While not lap cats they like to be near you when you are relaxing. They make wonderful companions and will always be there for you.

Colours

Maine Coons come in a wide variety of colours, the most common being the native Brown Tabby. But they als come in Silver, Red, Blue, Creams as well as solid colours like Black, Blue & White. Patterns can be mackerel, tabby and classic. The females can be Tortoiseshell or Torbies.